کتاب طراحی سازه‌های مقاوم در برابر انفجار منتشر شد

کتاب طراحی سازه‌های مقاوم در برابر انفجار منتشر شد
کتاب "طراحی سازه‌های مقاوم در برابر انفجار" با هدف پوشش موضوع طراحی ساختمان ها و ابنیه مقاوم در برابر تهدیدات انفجاری و همچنین به‌عنوان تفسیر محتوایی پیش‌نویس مبحث 21 (پدافند غیرعامل) مقرارت ملی ساختمان توسط انتشارات مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی منتشرشد. در پیشگفتار این کتاب آمده است: در برنامه توسعه هر کشور موضوع دفاع از سرمایه‌های مادی و معنوی در مقابل انواع تهدیدات نظامی، طبیعی و تصادفی، از اولویت‌های راهبردی تلقی می‌شود و در این راه، رشته‌های گونا...