بتن غلتکی RCC یا RCD چیست ؟

بتن غلتکی RCC یا RCD چیست ؟
بتن غلتکی بتنی است که در اجرای سازه های حجیم (سدها ، شالوده های بزرگ و ... ) کاربرد دارد و برای اجرای آن از مشین آلات راهسازی و عملیات خاکی استفاده می شود . طبق تعریف ، بتن غلتکی عبارت است از بتنی که اسلامپ آن صفر بوده و به منظور حمل ، پخش و تراکم آن ، از ماشین آلات عملیات خاکی استفاده می شود . لذا ملاحظه می شود که بتن غلتکی بایستی آن قدر خشک باشد که بتواند تقریبا نظیر دانه های خاک به راحتی پخش شده و بوسیله ماشین آلات متراکم کننده نظیر غلتک ، متراکم گردد