طراحی کفسازی بتن بر روی زمین

طراحی کفسازی بتن بر روی زمین
قبل از اجرا و تصمیم گیری پیرامون کفسازی بتنی بایستی موارد زیر قبل از اجرا توسط مشاورفنی و پیمانکار پروژه تعیین شود: مصالح مورد استفاده در لایه ساب بیس و بیس تجهیزات و مصالح لایه های محافظ ، تاخیر انداز و مانع انتقال رطوبت ضخامت بتن ریزی مقاومت فشاری و مقاومت خمشی بتن طرح اختلاط بتن جزئیات و مکان های درزهای انبساطی، انقباضی و اجرایی مسلح سازی (نوع، مکان و اندازه) پرداخت سطح ویژگی سطح نهایی اختلاف ارتفاع (ساب بیس و بیس و ضخامت

انواع الیاف بتن و مکانیزم عملکرد الیاف بتن چیست ؟

انواع الیاف بتن و مکانیزم عملکرد الیاف بتن چیست ؟
انواع الیافی که در بتن استفاده می شود و در اشکال و اندازه های مختلفی تولید می شود عبارتند از: الیاف شیشه ای الیاف پلاستیکی الیاف فولادی پارامتر مناسب که یک رشته از الیاف را تعریف می کند نسبت ظاهری می باشد که نسبت طول الیاف به قطر معادل الیاف است . مقدار نسبت های ظاهری معمولا بین 30 تا 100 است . مکانیزم عملکرد الیاف در بتن به طور کلی برای کاربرد در سازه ، الیاف فولادی می توانند نقش مکملی برای میلگرد داشته باشند . الیاف فولادی ب