مکانیزم پخش کنندگی ابرروان کننده های پلی کربوکسیلات در سیمان

مکانیزم پخش کنندگی ابرروان کننده های پلی کربوکسیلات در سیمان
استفاده از مواد شیمیایی جهت پخش شدگی یکنواخت سیمان به جای آب در ملات های سیمانی و بتنی یکی از چالش های اساسی در صنعت بتن می باشد. رزین های محلول در آب، بر پایه پلی کربوکسیلات(در دو نوع استری و اتری) با مکانیزم جذب سطحی برروی ذرات ریزی نظیر سیمان یا مواد پوزولانی باعث پخش شدگی آن ها در آب شده و از چسبندگی آن ها به یکدیگر جلوگیری به عمل می آورد. اگر چه رزین های استری با گروه عاملی واسط استر در روان کنندگی و افزایش سیالیت سیمان اثربخشی بالاتری دارند ولی ر

بتن غلتکی RCC یا RCD چیست ؟

بتن غلتکی RCC یا RCD چیست ؟
بتن غلتکی بتنی است که در اجرای سازه های حجیم (سدها ، شالوده های بزرگ و ... ) کاربرد دارد و برای اجرای آن از مشین آلات راهسازی و عملیات خاکی استفاده می شود . طبق تعریف ، بتن غلتکی عبارت است از بتنی که اسلامپ آن صفر بوده و به منظور حمل ، پخش و تراکم آن ، از ماشین آلات عملیات خاکی استفاده می شود . لذا ملاحظه می شود که بتن غلتکی بایستی آن قدر خشک باشد که بتواند تقریبا نظیر دانه های خاک به راحتی پخش شده و بوسیله ماشین آلات متراکم کننده نظیر غلتک ، متراکم گردد