فروشگاه محصولات بی دی بی

انواع محصولات تولیدی بی دی بی شامل گروه های چسب ها ، پلاسترها ، گروت ، کفسازی ، فایرپروف ، آب بند ، مصالح خاص ساختمانی ، عمل آورنده ها ، افزودنی ها و الیاف بتن ، ترمیم کننده ها و درزگیرها می باشد .