اجرای عملیات عمرانی اعم از گودبرداری و نیلینگ , احداث سازه نگهبان و همچنین احداث تاسیسات زیر بنایی , حفاری چاههای زهکشی و اجرای ممبران نیز از جمله خدمات این شرکت می باشد , اجرای محوطه سازی و شبکه هدایت آبهای سطحی در پروژه های تحویل کلیدی این شرکت در استانهای تهران , گلستان , کرمان و تبریز و خرم آباد که در فاصله سالهای ۸۶ تا کنون انجام پذیرفته است نشان از توان بالای فنی و اجرایی این شرکت دارد. در بخش مطالعاتی و مشاوره این شرکت افتخار دارد تا از مراحل مقدماتی پروژه تا انتها دوش به دوش کارفرمایان محترم حضور داشته و بهترین استراتژی جهت کاهش هزینه های پروژه و زمان بندی مناسب را در پروژه ها ارائه نماید.