سیویل و سازه
ساخت و ساز سوله سازه های فلزی ساخت و سازهای عمرانی

شرح خدمات بخش ساخت و ساز (سازه و سیویل) :

۱- مشاوره و طراحی سازه های فلزی و سازه های بتنی ، ارائه نقشه های معماری و شاپ دراوینگ سازه ، نقشه های تاسیسات مکانیکی و الکتریکی .

۲- ساخت و تولید قطعات سازه های فلزی تمام پیچ و مهره ای مربوط به سوله و سالن های صنعتی .

۳-ساخت و تولید سازه های فلزی پیچ و مهره ای مربوط به ساختمان های مسکونی ، ساخت و تحویل بصورت کامل و کلیدی .

۴- ساخت ، تکمیل و راه اندازی واحدهای صنعتی مربوط به صنایع غذایی تولید و بسته بندی و …

۵- ساخت سازه و قطعات فلزی پیش ساخته تمام پیچ و مهره ای مربوط به صنایع نفت ، گاز ، پتروشیمی ، فولاد و سیمان و …

۶- مخازن صنعتی و سیلوهای نگهداری .