سوله

طراحی و ساخت سوله:

سالنهای صنعتی با توجه به نوع کاربری آنها به لحاظ ابعاد شامل ارتفاع عرض دهانه و طول و با رعایت مبانی معماری و همچنین آیین نامه های مرتبط با طراحی سازه های صنعتی انجام میگردد .

لذا بر خلاف شکل متعارف این نوع قابها تنوع در ساخت این نوع سازه ها بسیار زیاد می باشد.
بطور مثال طراحی  و ساخت سوله تا دهانه ۶٠ متر بدون ستون در وسط دهانه ( سالن ورزشی آفتاب گردان واقع در اتوبان بسیج و کارخانه سیمان قاین) ازجمله بزرگترین سالنهای اجرا شده در سطح کشور می باشد که تمامی مراحل طراحی و ساخت آن در کارخانه این شرکت صورت پذیرفته است.